korfbal 5 uj o cr rr 'O Q E 3 3 <K XcU&kJxHj M££* vervolg programma veldcoapeixtxe? Maandag 20 april 2e paasdag! Dinsdag 17 aaart is er geen trainen voor dé senioren en jrarorea iZ t ie vergadering set de trainer®. Bese b^eehkoBst begint oa 19 50* sur precies an wordt in da gemeenschapsruimte ïf 4® basisso Jhond^BaL vergadering is voor alle ieidsters sensoren en v^r de junioren, die volgend jaar senior worden. Aimelden kan uitsluit* "bïj Hicharü van Gestel» tel, ?09# 1/> A,S« ZATERDAG 14. HAART VANAF 10. UUR id GROT DEER QUO PAPIER OPGEHAALD TEN BATE VAN DE SCHOOLJEUGD8 GAARNE GOED VERPAKT EN ZONDER PLASTIC ERTUSSEN AAN DE 8X3 VOORBAAT DANK, Merels 2 v - Ms 2 (sen) 13«00 Bis (sen) 11,00 ödos 2 *c a a Ui if! ÜO PAPIER AKTIt DE OUDE RCOPIFiISS E uï *- «c ÈP- <r c/3 ct O CC i UJ <X< fvi i i Ui O -J ui t sr 3 Ui 3 H* CC et O <X fNl 5 u dis --V 6 w -v^ LT) «I iV. - lueaK-aMMJHuyid

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 8