IJL*-* JLA=8 D_E_N_ B=E_U=K_E_N S VERVOLG WILLEM: iTELL donderd. 19 maart vriendsch. tegen Diana-Venray -thuis- aanVo 20o00 uur dinsd. 24 maart vriendsche tegen Arcen - thuis - aanvc 20.00 uur vrijdag 3 april en zondag 5 april 2e Bondswedstrijd te Leunen. vrijdag aanve 20.00 u -vertr, 19.15 i: zondag aanv. 14,00 u -vertr. 13.15 w een vertrouwd adres tel. 04780-82316 A. VAN DEN BEUKEN BEPAARDENGYMNASTIEK A.s. donderdag 12 maart om half twee ritmische gymnastiek en cm half drie bejaardengymnastiek. HET NATIONAAL REUMAFONDS WEES EEN Z0NNET3E VOOR ONZE REUMA-PATIËNTEN. OP DE BEGROTING VAN HET NATIONAAL REUMAFONDS IS VOOR DIT 0AAR 0AUITGETROKKEN VOOR xxwetenscb#opelijk onderzoek naar de oorzaken en geneeswijze van reu-'ï-o, xxindivic.:'" Ie hulp aan reuma-patienten. In 1980 betrof dit ongeveer I500 aanvragen, xx 1 "2' miljoen gulden is bestemd voor voor de verschillende aangepasts vakantiemogelijkheden voorreumapatienten GEEF MET GULLE HAND VOOR UW MEDEMENS G_L_A_S_^C_0_N_T_A_I_N_E_R - al uw afvalglas in de glascontainer - tot 9 uur 's avonds - wees milieubewust - MAAK ER EEN GOEDE GEWOONTE VAN AL UW AFVALGLA^ IN DE CONTAINER

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 5