BIL3ARTCLUB ONDER ONS In de week van 9-14 maart worden de volgende wed strijden gespeeld A Vilia Paula -Oirlo B Oirlo -Kruispunt C Middellijkl -Oirlo Uitslagen cpspeelde wedstrijden A Oirlo -Kruispunt 7-2 B Oirlo -Broekhuizen 9-2 Zaterdag j.l. hielden wij het koningschietenHet was een zeer spannende wedstrijd tot aan de laatste pijl toe PIET WAN DE V/EN kwam als sterkste uit de bus. Hij mag zich KONING VAN 1981 noemen. PIET.PROFICIAT Verder hadden we ook nog drie jubilarissen, te weten 3Gomrr.ans en B.v.d.Ven als 40—jaar lid zijnde en O.Custers als 25 jaar lid zijnde. 3QNGENSPROFICIAT Uitslagen s P.v.d.Ven 230 230 460 89 549 HViss ers 227 229 456 89 545 P.Drabbels 229 222 451 84 535 Th.Achten 224 222 446 89 535 j.Custers 203 209 412 80 492 WGommans 201 209 410 70 480 Th.Claessens 207 202 409 Hv.d.Ven 208 199 407 3 .Gomrr.ans 201 205 406 P.v.Lierop 205 190 395 M.Thijssen 187 191 378 A .Cox 193 150 343 B.v.d.Ven 187 150 337 3oh.Gommans 157 173 330 L.30osten 142 184 326 P.Gomn ans 179 179 B.v.d.Ven 100 55 155 N.v.d.Ven 68 68 136 lüedstrijddata 2 zaterd. 14 en zondag 15 maart 1e Bondswed. aanv. zaterd. 18.00 uur—vertr. 17.15 uur aanv. zondag 14.00 uur-vertr. 13.15 uur (zie. elders) U1ILLEF, TELL =2 - -•»

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 4