Inieromtioncie Bouwcif«fe BOKHST N S .ft N D E F: S Als straks weer velen in het vliegtuig stappen met bestem ming Torremolinos,Mallore a of noem maar op.» om te genieten van een volledig verzorgde vakantie,beginnen ruim drie duizend enthcusi as-te Jongeren een iieel ander soort vakan tie. Het zijn jongens en meisjes van l8 jaar en ouder, die er op uittrekken -om andere mensen te helpen'met vrijwil lige arbeid in een bouwkasiip. - Hoe"verloopt nu zo n buitenlands" bouwkamp? Kou,je gaat met nog andere jongens en meisjes(zo mogelijk van 'Ver schillende nationaliteitgedurende drie tot vier weken in deperiode van-1 juni-tot 15 september werken aan aller lei noodzakelijke pro je ktenBa ze projekten kunnen vari ëren van de bouw van eentra voor gehandikapte kinderen tot het opknappen van woningen voor bejaarden. Soms intelligent werk, soms dom sloop- of op-ruimwerk.Wel wordt er mentaliteit verwacht .van doorzetten en optimisme, als het allemaal wat primitiever en slechter gekobröineerd verloopt dan je in Nederland zou' vèrwachten. 1 Daarnaast .maak je deel uit van een groep mensen, die met elkaar moeten leren werken,problemen oplossen.maar ook ontspannen Dit groepsgebeuren is erg belangrijk en het strekt zich uit van de kennismaking^ in de trein tot plezierige kontakten met de plaatselijke bevolking.In deze kontakten is het kweken van goodwill nuttig,sociaal en leerzaam. Voor een kampgeld,dat voor de meeste kamper, 'ligt tussen 100 en 200 gulden naargelang de afstand, orga niseert en betaalt de Bouworde de reis,het verblijf en enkele verzekeringen. De vrijwilligers werken acht uur per dag.Een goede gezondheid is vereist,want ze doen werk,waarvoor meestal niet veel vakmanschap,maar wel spierkracht,doorzettingsvermogen nodig.is.Een vakman heeft de leiding van het werk. Ga een kèer mee,en je zult ach teraf moeten beamen,dat het een geweldig interessante, avontuurlijke en zeer vormende vakantiebesteding is. 0 ja,de landen waar de Bouworde gewoonlijk kampen heeft, zijn o.m.Belg.ië,duitsland,Frankrijk,Oostenrijk,Zwitser land, Itali^, spanje,Portugal,Ierland en Turkye Meer informatie kunje krijgen bi jï - cInternationale-Bouword ST. A&KAST8AAT 172 $524 G? «3JMEGEM ©ÏRO fc^LTSS TEL. b$S-22.&Q:?4 KASO&SUBS4 i3.7SMS.233

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3