KERKDIENSTEN VP OB D5 WEEK VM 14 t/ro. 21 maart; Zaterdag maart: 17 uur PI Oez.H.Mis uit dankbaarheid b.g.v. Bbe verjaar dag MevrPGommans-vRheeC astenrayseweg 11 19 uur ZONDAGSDIENST:1ste jrd.Theodorus Hub.Peeters; maanddienst Maria Heldens-SnellenjTruus Guffens- Swinkels (kolJan Speljcken(collega's bakkerij Rongen Jos Driessen. (Dameskoor) Zondag 15 maart TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD; 8.30 uur lsm.overl.fam.Stevens-Lenssen. 10^uur gest.Hgm.Johannes v.d.Sterren-Petronella Muijsers tot zekere intentie(C. Dinsdag 17 maart HPatrlcius 8 uur lsm.overl.fam.Kusters-Vogelsangs Woensdag 18 maart H.Cyrillus: MAAGD MARIA: 19 uur PI.Gez.H.Mis tot bijzondere intentie(K.V.5 gest.Hgm.Martinus Bomm en Maria Cath.Poels; overl.oudersB.tot bijzondere intentie(Ph. Vri jdag 20 maart 8 uurlsmoverlouders en dochter. MISDIEN AARS BEURTEN zat.14 mrt.19 uur M.en J.Steeghs,E.Geurts,Rob Zanders. zond13 mrt830"uur P.en G.Willemssen;Michel Willemssen Fortune Verhei jen. woensd.18 mrt.8 "uur Harold Ousters en Richard Geurts.- donderd.19 mrt'. 19 uur Wout Zanders,Frank Zanders, Rudy Naboen en Wilfried v.Dijk. vrijdag 20 mrt.8 uur Rienie Steeghs en Harm Gooren'. KERKKOOR maandag 16 mrt.20 uur'REPETITIE K0LL5KTANTEN? zaterdag:19 uur J.Peeters zondag: 8.30 uur L.Ne lissen 10 uur G.Schoeber 8 uur 1smover1familie N Donderdag 19 maart H.JOZEF,BRUIDEGOM VAN DE HEILIGE Zaterdag 21 maart: 19 uur ZONDAGSDIENST:maanddienst Truus Guffens-Swinkels; gest.Hgm.Mathias Goorèn en Gertrudis v.d.Water; Jan Spel jken(kól\ jrd.piet Rongen. (kinderkoor). 70 uur J.en R.Maas;SGeurts;P.Versteegen. dinsd. 17 mrt.8 uur R.de Lauw en Sv. d.:Sanden. -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2