O wiiMI|=r=Kin^G;.=-=Ni|uus;:;;:==;=:= 13 Jrg. .1?Nr. VüüR DE HONDERDSTE KEER DE STILLE OH GANG TE AMSTERDAM GEHOUDEN. De deelnemers uit Noord-Limburg worden met bussen in hun woonplaats afgehaald. Rustpauze is op de heen-en terugweg in de aula van de R-U- vlakbij de kerk van de Krijtberg. Voor het eerst is er een gezamenlijk lof om 22.45 uur te Cuyck in de St.Martineskerk. Hallo leden, De volgende club is op -19 maart om half zeven voor de Muppetsj -21 maart cm half twee voor de Snebbeltjes Culturele midda§ 5 april in zaal "de Ruif" 15 maart 8 uur -Oeugdhuis De leiding Maandag 16 maart a.s. kunnen alle kleuters, die in de loop v.h. schooljaar 1981-1982 vier jaar aijn of worden, opgegeven worden op de kleuterschool van 4 tot 5 uur. Trouwboekje meebrengen Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datumdond. 12maar t 1981 STILLE OMGANG 1981 I IN DE NACHT UAIM 21 OP 22 HAART A.S. WORDT DIT 3AAR OPGAVE Vergadering bestuur KLEUTERS j -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1