'"L, Y«B* Dinsdag- 17 maart &.s„ dag-excursi© naar "de Hamertn. Aanvang 10.30 uur. We vertrekken om 10«t5 «ur vanaf de kerk* Willen degenens die nog geen reisgelegenheid gevonden hebbes.» even contact opnemen met mevrouw CAa.essens» tela 380 Maandag 23 maart a.s» studieavond is de Schouwburg te Venray» Aanvang 19*00 uur* Het programma van deze avond ziet er als volgt uiis 19»15. uur Opening 19,30 uur- ezing over d© gehand!capt©ens door prof.J.J.M.Miehels. 1 20*15 uur Pauze 20.45 uur ToneelBlijspel wE»s meisje oas te stöl©n% door Toneelgezelschap "Onderling Kunstgenot1* uit BI©riek, Be kosten voor deze avond zijn 6»-per persoon,graag bij opgave 'ie voldoen, -. B ontvangt dan. een prograisaaa.» dat tevens toegangsbewijs is* Opgave bij een van de bestuurslede» tot 19 maart a.s, Het Bestuur* Onderlinge paiird^n verzekering Venray De gebruikelijke haLf Jaarl^sTscheSting der paarden en pony's - zal gedaan vcMsa. in Oirlo op 25 Maart na middag. De eigenaren worden verzocht indien hun paarden of pony's niet thuis zijn dit even door te geven aan Th.Philipsen Hotvea 5 tel. 04787-208,anders kan hier voor ƒ10.- boete in rekening worden gebracht Tevens nodigen wy U uit voor de algemene jaar vergadering welke woed gehouden op donderdag 19 Maart in de öelderkoel te Heide aanvang half negen. Namens bestuur Th#Philipsen. V

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 14