MM verzekering ven Interpolis, een hele zorg minder AfdeVerzekeringen en Finaaclerittgen# H kunt kton uit; m t«Xt kastoren afdeling®n ODU/Q 0479? 641 VEBTESEHWOÓEDIGSöta s J. Koorm G478? - 1249 Chr» Pm 04709 2558» Met een rechtsbijstandverzekering van Interpolis b«ii u verzakprd van uw recht. Geen onnodig® zorgen over juridisch© en deskundige hulp. De kosten worden namelijk voor u botaald en met u en voor u wordt do juiste oplossing ¥00,7 bot voor bodrljven voor cgr«rl9rt. SWOIfiBH 04TSS 1224 - ®dl® wk4«pa tm 0*00 - X?«Ö% SaWeCo bent y zeker van yw recht?

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 11