Al met al iets prachtigst om van onze overvloed hier te delen met de mensen in de derde wereld die er veel slechter voor staan aan wij,al is er dan sprake van een lichte achteruitgang van onze economie.Het gaat om mensen die het meest elementaire moeten missen.Mensen die geen kans hebben om als mens een beetje waardig te leven.Geen voedsel of doorlopend tekort daaraan.Geen onderdak of ruimt waarin wij niet eens onze beesten zouden onderbrengen.Geen onderwijs of vorming die-deze of tenminste de volgende generatie kans op vooruitgang geeft.Geen goede gezondheids zorg en wei het voortdurend ui tor-eken van allerlei ziekten als gevolg van onhygiënische toestanden. Sn je zou deze lange rij niet af kunnen ronden zonder te denken aan de vaak heersende politieke onrust,de onvrij heid of de stammenconflicten.Eindeloos en haast uitzicht loos. Toch zouden wij geen' christenen zijn als wij niet ondanks dit alles hoop hebben "pp een betere wereld en tegelijk daaraan bouwen.Bouwen aan een wereld waar ieder mens zijn geluk kan vinden.Vandaar dat wij onze in spanningen om te hulp te komen ih de derde wereld nooit beperken tot het materiële alleen.Al ons handelen zal steeds moeten verwijzen'naar God die de kern en de zin is van heel ons mensenbestaan.. God die .wij kennen in Jezus Christus. Onze hulpverlening, zal dan ook steeds een teken moeten zijn van Christus Lie fdeOm Christus is het,die vandaag lijdt in ontelbare medemensen,dat wij goed willen dóen en van onszelf prijsgeven in plaats van het voor ons zelf te willen behouden. Ban is onze liefde geen toevalli ge opwelling van. edelmoedigheid,ook geen gelegenheidslief dadigheid, maar een innerlijke gesteldheid van iemand die leeft vcor-anderen,van iemand, die zi<h het lot van anderen aantrekt.Je 'noemt iemand een goed mens als hij het vermo gen heeft zichzelf te geven,Zichzelf weg te schenken aan zijn omgeving én aan de mensen die Christus de 'minste der mijnen' noemde en die extra op ons mee-leven zouden moeten kunnen rekenen.Om Christus,die -niet een beetje gaf, maar die zichzelf gaftotaal en uit liefde. De2e veertigdagentijd is voor ons een van ouds goede gele genheid ons te oefenen in de zelf-gave naar het voorbeeld van Christus.Als je zo geeft ben je niet armer,maar rijker gewerden.Dus tochWIE GEEFT WAT HIJ HEEFT, is wAAhd dat HIJ leeft e

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3