KSRKPIENSTEN VQQP. DK WEBK VAN 7 t/m.l4 MAART; uur 1 srav oor een cv e rl edene.£ uur Ismover1ouders(3. 3 mrr.7H.30 Zaterdag 7 maart? 1-3 uur" ZONDAGSDIENSTTruus Guff ens-3' winkels (kol;uit .dankbaarheid e.g.v.Sle ver.jaardag(Rtot een bij zondere intentieG. Jan Speyken(Kol 7.oridas b maaro- ,.id ZuWyAu uv 8". 30' uur Ism.üit dankbaarheidS;uït dankbaarheidS 10 uur gestHgm.Willem Claessens,Gertrudis Swals en Marl Baeten;Ie jrd.Martin Hub.Stevens;maanddiensfc Mathijs Geurfcsjrd.Antoinette Smits-TeuwsoverlfamBots - en HaafjTeng Steegs. Woensdag Donderdag 2 s»aa Vrijdag 1 maart 17 uur uit dankbaarheid b.g.v.dEe verjaardag van Mevr. Gömmans-van Rhee C as ter, rays ewe g 11 19 uur ZONDAGSDIENSTjrd.Theodorus Hub.FeetersjMaanddiens Maria Keldens-Snellen;Truus Guffens-Swinkels{kol -k—ame s ko or MI SDI SN A ARSBËIJBTEN1 zat,7 mv^.s-%9 uur: M.ee J.rSfeeeghfc;Rob Zanders';E,Geurts, '.zönéJS mrfcb 30 uur. P.en GWi 1 emss enRudi Nabben Miehei Wlllemssen 10 uur J.en H.Maas;SGeurfcs;F.Versteegen. dinsdag 10 rart:8 uur M.Engels en Eric ^linsenberg woensdag 11 inrfcïS~uïïr Fortune verhei jen en Wil fried v.Dije donderdag 12 mrt;d uur Harm Gooren en B.Geürts. vrijdag 13 mrfc:. 8 uur- Wout Zanders en Mark Zanders KGLLEKTANTENzaterdc ïg 7 mrt19 uur zondag uur 1000 uur KERKKOOR:maandag 9 mrt 20 uur repeti Peeters WIE GEEFT .WAT HIJ HEEFT IS WAARD DAT HIJ LEEFT.. Ook dit jaar is er in onze parochie een Vastenaktie. In het Kréntje kunt U weer vinden een vastsnzakje.U weet dat U dit vastenzakje,na Uw vastenoffertje erin gedaan t hebben,kan deponeren in het offerblok achter in de kerk. 1 T O 7?J TM? ITTTTTTDTT A flT?WV7 TT - - 2 n n li. I act I v* f n. u v» f3 -ti - if i U-. ci - b rr?55 T" - d yvx --*■ V"; W' 4 C» V cr r 4» /••V '.>i Ui i j„ v_ii\.J x w - - V 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2