I_a_x_i^_^_^_=:=2=i=:S====-i=i==™=i=:2 L.V.B. Dinsdag 10 maart, 17 maart en 7 april a.s. excursies naar Bakkerij school Hamert44. 10 maart middagexcursie met een rondleiding door de bakkerijschool en L.T.S. Deze excursie zal duren van 13*30 uur - 16.00 uur. De kosten voor deze middag bedragen 1»-- voor koffie met gebak. Maximaal kunnen ^0 personen hieraan deelnemen. Dinsdag 1? maart dagexcursie-. - Hiervoor zijn reeds voldoende aanmeldingen. Door de grote belangstelling voor deze dagexcursie» hebben wij besloten er voor dinsdag 7 april a.s. nog een op het programma te zetten. De dagindeling zal deselfde zijn als die van 17 maart. Om 10.30 uur worden we op"de Hamert" verwacht. Hier zal ons om ongeveer 11.00 uur een diner aangeboden worden. Na het diner is er een rondleiding door de bakkerijschool en de L.T.S.» hetgeen tot ongeveer 15.30 uur zal duren. Ook aan de excursie van 7 april kunnen maximaal 28 personen de&lnem&ri De kosten zijn 750 voor diner en 1}— voor koffie met gebak. D© kosten voor deze excursies graag bij opgave te voldoen bij een van d© bestuursleden tot 21 februari a.s. Daar wij met auto's naar "dsHamert" gaan» verzoeken wij iedereen die op deze dagen een auto ter beschikking heeft» hiervan bij opgave melding te maken bij een van de bestuursleden. Het Bestuur. V N R A Y TEL. 04780-82315 f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 8