WILLEM TELL Uitslag w.k tegen Tienray 12 febr. 1981 HVissers 237 H.v.d.Ven 198 Th .Achten 232 R.Thijssen 180 P.v.d,Ven 225 P «Gommans 144 Th.Claessens 215 ACox 161 0 .Ousters 214 L .Oanssen 96 P.Drabbels 210 D.v.d.Ven 90 B.v.d.Ven 204 Uitslag maandpunten 15 febr. 1981 HVissers 235 B.v.d.Ven 179 Pv.d.Ven 235 L.Oanssen 129 Th.Achten 224 Nv.d.dVen 106 PDrabbels 208 D.v.d.Ven 63 Hv.d.Ven 200 P. v. d.Ven schoot op de persoonlijke Nederlandse kampioenschap pen indoor 278 +259 punten. Het eerste zestal behaalde op het concours in Leunen de 2e plaats Wedstrijddata dond. 19 febr. vriendschappelijk tegen Diana- Venlo thuis - aanv. 19.30 uur u.k. tegen Overloon - thuis - aanv. 20.00 uur zaterd 7 maart koningschieten dond. 25 febr. WELPEN EN GENODIGDEN ..OPGELET Vanavond is het carnavalsbal in 't Kelderke. De drie best verklede kinderen krijgen een prijsje. Zorg dat je uiterlijk om kwart over zes bij 't Oeugdhuis bent. Vandaar gaan we met de fiets naar 't Kelderke. Het carnavalsbal zal om half negen afgelopen zijn, OM TE ONTHOUDEN s Leiding Bertie Rulder-Bartels Rarlie Gommans narion Ooosten Henk Verhoeven tel 715 tel 264 tel 741 tel 575 Oudercomité Mevr. Peters-Spierings tel. 04784-1507 RevrVoermans-Bouten tel 540 Dhr de Louw tel 763 Revr, v.d, Sanden tel. 763 Voor vragen kunt U zich tot hen wenden.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7