BIL3ARTC.LUB "ONDER ONS" In de week van 23 febr. - 28 febr. worden de volgende wedstrijden gespeeld A Oirlo -Kruispunt O Ouliana - Oirlo C Oirlo -Swolgen I Uitslagen van deze week gespeelde wedstrijden VERKLEED CARNAVALSBAL MET PRI3ZEN VOOR DE LEUKST VERKLEDE PERSONEN!!! BE3AARDE NGYMNASTItK Vandaag 19 febr. om half twee ritmische gymnastiek en om half drie bejaardengymnastiek BESTE OIRLONAREN, NAMENS HET K.M.G. DILLEN WI3 DE HELE OIRLOSE BEVOL KING DAT KEN VOOR DE WELGESLAAGDE PENNENAKTIE VAN AFGELOPEN ZONDAG. HET WAS GEWELDIG. LEIDING K.M.G. K.M.G.-NIEUWS-K.M.G. Ook jullie bedankt voor het meewerken aan de welgeslaag de pennenaktie. Zo kunnen we weer van alles voor jullie orga niseren. Bij deze willen we ook de dames van het bestuur bedank voor hun medewerking. Denken jullie nog aan de carnavalsmiddag op 21 febr. om half twee Oullie mogen allemaal een vriendje of vriendinnetje uitnodigen. Consumpties kun je krijgen tegen betaling van ƒ0,25. Snebbeltjes 7 maart half twee f. Oirlo -'t Hoekje 9-0 E Middelijk -Oirlo 7-4 C \/riendenkring-Oirlo 0-11 2_ft_I_E_R_D_A_G 2_1_ FEB R_U_A_R_I A.S. De volgende clubs Muppets 5 maart half zeven 7 këlderke

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 4