KERKDIENSTEN VOOR DE WEEK VAN 21 t/m. 28 FEBRUARI: (kinderkoor) Zondag 22 februari ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR: 8.30 uur ism.gest.Pastoor Schram. 10 uur Hgm.gest.jrd.ouders Martinus Hub.Stevens-Lenssen en dochter Anna;Hubertus de Rijck,Mathijs Geurts v.w. L.L.T.B. bestuur en leden. Dinsdag 24 februari uur lsm.tot bijzondere intentie(K.V. Woensdag 25 februari H.Walburgis: B uur lsm.tot bijzondere intentie(L. Donderdag 26 februari: B uur Ism. overleden"" f ami lie N misdienaarsbeürtënT~~ KOLLEKTANTEN zaterdag 19.00 uur J.Peeters zondag 8.30 uur L.Melissen 10.00 uur G.Schoeber. ALS WIJ EENS AAN DE HONGERGEBISDEN IETS AFSTONDEN VAN DP OVERDAAD WAARMES WE ONZE HUISDIEREN VERWENNEN,DAN ZOUDEN DIE BEESTJES ZICH HEEL WAT FITTER GAAN VOELENl Kard.Cushing) 2 Zaterdag 21 februari H.Petrus Damianus: 19 uur ZONDAGSDIENST:gest.Hgm.Willem Michels en Wilhel- mina van Osch;maanddienst Truus Guffens-Swinkels. Vrijdag 27 februari: uur gest.Ism.M.Rongen,Maria Cath.Thijssen,Petronella Zaterdag 28 februari: /Christiaan. 19 uur 7ONDAC-SDIENST: 1ste jrd.Martin Bofrs;maanddienst Jos Driessen;gest.Hgm.Johan Peters en kleinzoon Ted; Truus Guffens-Swinkels(kol(dameskoor.) zat. 21 febr.19 uurJen MSteeghsEGeurtsRZanders zond22 f e br o30 uurP.en G.Wlllemssen;Marold vCt&sters Michel Willemssen. 10 uur:J,en M.Maas;S.Geurts en Fortune Verhei jen dinsa, 24 f e brB uurEri c F1insenberg en Serge ^<3.Sand en ■woensd. 23 f e brTB uurWilfried v.Dijek en Frank Zanders donderdag 26 febrTö uur: Rudi Nabben en Harm Gooren VriId, 27 febr.lTuur: Wout en Mark Zanders. maandag 23 f'ebr720~uur~ REPETITIE KERKKOOR:

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2