UT.8.. afdeling OIRLO zondag, 22 februari a.s., zal de Hoogmis opgedragen rden voor ons oud-bestuurslid J.M. Geurts, t bestuur verwacht dat alle leden hierbij aanwezig Hen zijn. AVSaWeC-o B.A. t voorjaar nadert en de tijd van zaaien en poten er weer 'snel. or zomer-zaaigranen hebben wij o.a. de gerstrassen em en Aramir voorradig. ocaardappelen kunnen we leveren aan dagprijzen, ke gewenste maat van elk gewenst ras. kleine maten zullen dit jaar schaarser en duur jn, vanwege een tekort. rder hebben we ook voorradig alle gewenste idemengsels en gazonzaden. 1 j 'willen U graag van dienst zijn. A.Vu SaWeCo B.A. piens/de karnavalsdagen, maandag 2 maart en dinsdag 3 maart a.s4, zijn het rfc|oh en magazijn beide dagen gesloten. $%§?aéken onze afnemers 'hiermede tijdig rekening te houden. •ht U onverhoopt toch problemen hebben, dan kunt U eventueel telefonisch reiken: P Emonts tel. 621 of L Voermans tel. 765. •der wensen we U prettige karnavalsdagen. A i- w* f V- •<N» W* «I* t w. - r "•-■• V, H** 0m)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 16