LVB Dinsdag 10 maart 9 17 maart en 7 april excursies naar Bakkerijschool "de Hamert", 10 maart middagexcursie met een rondleiding door de bakker! jschool en L.T.S. Deze excursie zal duren van 13®30 uur - 16eö0 uur De kosten voor deze middag bedragen 1,—- voor koffie met gebak® Maximaal kunnen h0 personen hieraan deelnemen» Dinsdag 17 maart dagexcursie» Hiervoor zijn reeds voldoende aanmeldingen® Door de grote belangstelling voor deze dagexcursie, hebben wij besloten ©r voor dinsdag 7, april nog een op het programma te zetten* De dagindeling zal dezelfde zijn als die van 17 maart® Om 10.30 uur worden we op "de Hamert" verwacht» Hier zal ons om ongeveer 11.00 uur een diner aangeboden worden» Na het diner is er een rondleiding door de bakkerij- school en de L*T.S*, hetgeen tot ongeveer 15-30 uur zal duren» Ook aan de excursie van 7 april kunnen maximaal 28 personen deelnemen® De kosten zijn 7$50 voor diner en 1voor koffie met gebak® De kosten voor deze excursies graag bij opgave te voldoen bij een van de bestuursleden» - Daar wij met auto's naar"de Hamert"gaan.9 verzoeken wij iedereen die op deze dagen een auto ter beschikking heeft, hiervan bij opgave melding te maken bij een van de bestuursleden®, Het Bestuur®

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 8