KOLLEKT ANTEN - zaterdag 19»00 uur J.Peeters zondag 8.30 uur L.Nelissen 10.00 uur G.Schoeber. G E D 0 0 P Ts-• - 1 februari werd gedoopt: -Lonneke Verblak-t, Dionisiusstraat 3 7 februari werden gedoopt: Leon Kusters, Hoofdstraat 5 Arjan Tijsëen, Ha&lakker 23. Ouders en familie van harte gefelieiteerd. LUJJ yjjj lil D_A_H_K__U lil D_A_N_ KERK IK NOOD 00STPRIESTERHULP Op de eerst plaats moet ik U bedanken namens de stichting Kerk in nood/Oostpriesfeerhulp voor de mooie opbrengst van de gehouden insamelingsaktie op donderdag 22 januari j.l.. De opbrengst was 1230 kg gedragen kleren enz..... MSMISA; Dan wil ik U ook bedanken namens de MSMISA»De meerop brengst van de koliekte in het weekend 31 jan./l febr. was 600,00 gulden. GEZINSBIJDRAGE De akfcie GEZINSBIJDRAGE 1981,die van 11 t/m. 24 januari,- in onze parochie is gehouden, is goed geslaagd. Tot nu toe is er 26.315,00 gulden via bank,giro df zakje binnengekomen, toegezegd is er voor 6.155,00 gulden. Dit alles geeft ons hoop en vertrouwen in de toekomst. Zonder voldoende geld kan geen enkele kerk draaien en dat hebben velen van U begrepen.Wij danken U voor Uw steun, Uw solidariteit en Uw meeleven. D^AJLKJ lil Djyy^JJ lil D_A_Nt_K J3 lil Er bestaan zo weinig rustige mensen, omdat er te weinig zijn die bidden. (R.de Ravignan) Men heeft nog nooit horen zeggen dat-' iemand op zijn sterfbed spijt had christen geweest, te zijn. (H.Moore). LEVEN 'IS HELPEN LEVEN raamfi—nniimm.'HHJ'j

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3