KERKDIENSTEN VOOR-DE WEEK VAN 14 t/m. 21 FEBRUARI? Zaterdag 14 februari H.H.Cyrillus en Methodius: 19 uur ZONDAGSDIENST: maanddienst Theodorus Hub.Peeters; maanddienst Maria Heidens-Snellen;Truus Guffens - Swinkels(koll.jrd.Johannes van Dijk;tot zekere in - tentie t.e.v.O.L.Vrouw van Lourdes(dameskoor) Zondag 15 februariZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR: 8,30 uur Ism.voor de parochie. 10 uur Hgm.jrd.ouders Martinus Classens-Wismans en dochter zuster Richtruda;jrd.Grad Schoeber en Fran- cisca Simons en overl.familie;Karei Achten;overl.fam. Janssen-Jenneskens. Dinsdag 17 februari: 8 uur Ism.tot zekere intentie (A.). Woensdag 18 februari H.Bernadette 8 uur lsm.overl.fam.Kusters-Vogelsangs Donderdag 19 februari: 8 uur Ism.tot zekere intentie(Sch. 8 uur Ism.tot zekere intentieJ) (kinderkoor). EEN HART IS BETER DAN EEN MOOI GELAAT Japan) Michel Willemssen. 10 uur J.en H. Maas;S.Geurts en P.Versteegen. dinsd.1'7 febr. 8 uur Frank Zanders en Harm Goorn woensd.18 febr.8 uur Rudi Nabben en Rienie Steeghs donderd.19 febr.8 uur Wout Zanders en Mark Zanders. vrijd,20 febr.8 uur Richard Geurts en Richard de Lauw. ALLE MISDIENAARS WORDEN ZONDAG 15 FEBRUARI A.S. OM 10.45 uur VERWACHT IN DE SACRISTIE OM EEN GROEPSFOTO TE LATEN MAKEN. MEDBDELING KERKKOORv maandag 16 februari a.sc om 20 uur REPETITIE. 2 Vrijdag 20 februari: Zaterdag 21 februari H.Petrus Damianus: 19 uur ZONDAGSDIENST:maanddienst Truus Guffens-Swinkels: gest.Hgm.Willem Michels en Wilhelmina van Osch. MI SDIEN.AARSBEURTEN: zat.l4 febr. 19 uur J. en M.Steeghs;E.Geurts;R.Zanders. zond.15 febr.8.30 uur G.en P. Willemssen;Ton Dijkmans;

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2