„BERNADETTE" R.K. School "L.K.B.O." '«Bernadette»- Tienray. Op dinsdag 17 februari van 19.00 - 21.00 uur houden wij open dag speciaal voor ouders met br-ügk las la er 1 i ngen-. Ook allen die interresse hebben sijn hartelijk welkom. Dit is een goede gelegenheid, om te zien, wat dit onderwijs U te bieden heeft. Allen hartelijk welkom docenten en leerlingen.- O P EHD AG!» R.K. SCHOOL VOOR L.H.N.O. Bernadeiielaan 10 Tel. 0478.9 -15 46 TIENRAY (L.) c*.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 15