E£yi£B|Pi^L|Mt-ï!!SSi§&2£Iiï K,TUG.~ -NIEUWS Hallo leden, Allereerst een leuk bericht voor de 2e en 3e klas. ye gaan dit jaar met jullie een weekend op kamp in Bergers» Op dezelfde plaats als de 4e, 5e en 6e klas» Dus öok voor de 4e klas en niet alleen de 5a en 6e klas, zoals de vorige kper in Krantje stond. Het weekend zal zijn van 25 t/m 26 juli en het kamp vcesr de anderen van 2? juli t/m 31 juli. Madex bericht hier over c volgt nog. De volgends club is - voor de Fiuppets op 29 jan. om half zeven - voor de Snebbeltjes op 31 jan. om half twee. Öe leiding - Op maandag 26 jan» a.s. om 8 uur is er ouderavond in de gemeenschapsruimte v.d. basisschool. Behalve de hs~* bruikel'ijke agenda zal op deze avond Dhr. de Voght een lezin houden over ziekte en voeding van peuters. - Willen belangstellenden voor een functie in het bestuur zich v6ór de ouderavond melden bij het bestuur-cf leidsters Bestuur en leidsters al Uw afvalglas in de glascontainer maak ar gen goede geuaaonte van. AFVALGLA S a mi.rt u 11 ii *-r**^ ♦4—* ~i«_rUl*'

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 9