jeujdvceibal Komend weekend is er nogal wat bedrijvigheid wat ds jeugd betreft.Allereerst is er op Donderdag vandaag een filmavond voor de C^_D_jyx__L_elftallen Beze avond begint om half 7 en wordt gehouden hij Plar jac „Door de hoge on-» kosten zijn wij genoodzaakt een bijdrage van de leden te vragen. Deze zal zijn 2 gulden die bij binnenkomst betaald dient te worden. Usrvoor krijgt men dan wel een consumptie bon. Een gezellige avond wordt U gegarandeerd. Op Vrijdag 23 januari morgen is er een bosspel oriën - tatietocht voor AB en C elftallen. Voor deze tocht moeten de betreffende leden om uiterlijk 7 uur bijeenkomen bij Piarjac. Pien wordt verzacht een zaklamp en balpen mee te brengen. Voor de zaalsport morgen is het programma als volgt; Zaterdag 24 januari £1 elftal C1 elftal f vertrek om half 9, C1 elftal van half 11 tot 12 uur. Vertrek om 10 uur. jjaandag 26 januari leiders uergadsring. Agenda volgt 4 5» ii ii nu i—

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7