~"B uur Ism", tot "zekere intentie S 8 uur 1smoverloudersB Donderdag 29 januari: 8 uur Ism.tot zekere intentie.(n. Vrijdag 30 .januari: ~"8 uur Ism.Voor een overledene (G.). Zaterdag dl januari H.Johannes Don Bosco: 19 uur ZONDAGSDIENST:gest.Hgm. Jail Bern.Ousters en W helmina Vergeldt;Truus Guffens-Swinkels(koll overlfam,Dircks-WismansMEMISA-COLLECTE) MI S Dl SN A ARS BEURTEN zat.24 jan.IQ uur J.en M.Steeghs;E.Geurts;R.Zanders, zond.25 jan.8.30 uur P. en G.WillemssenjM.Willémssen T.Dijkmans 10 uur J. en H. Maas;S.Geurts;P.Versteegen. ainsd.S™uur Erio Flinssenberg en Serge v.d.Sande«. woensó.Wuur Marcel Engels en Richard de Lauw. donderö,8 uur Harold Ousters en Fortuné Verhei jen. vrijd.8 uur Wout en Mark Zanders. KOLLEKTANTENZaterdag 19-00 uur J.Peeters Zondag 8.30 uur L.Nelissen 10,00 uur G.Schoeber. MEDBPEL1NG KERKKOOR maandag 26 januari a.s.om 20 uur repetitie. GELUKKIG ZIJ DIE STRIJDEN VOOR DE GERECHTIGHEID EN METTERDAAD BELIJDEN: GOD MAAKT GEEN ONDERSCHEID. (H.Jogerius). MEN MOET VAN DE WERELD HOUDEN ZONDER WERELDS TE ZIJN (Chesterton) KERKDIENSTEN VOOR DE WEEK VAN 24 t/ro, 31 JANUARI: Zaterdag 24 januari H.Franciscus van Sales; 19 uur ZONDAGSDIENST: maanddienst Martin Hub.Bots; maanddienst Jos Driessen;Mathi js Geurtsfam..) Truus C-uffens-Swinkels(koll(kinderkoor). Zondag 25 .januari DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR: 30 uurl s mv o or de parochie 10 uur Hgrn. jrd.Martin en Piet Rongen. Dinsdag 27 januari: Woensdag 28 .3anuari H.Thomas van Aquino «.iLiiiai— 1-iu.i'iijiii—mm '»*i ui"'*»"»"* i ■im—ii nm" i- 'H - - i i .1 - -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2