ALLE ZfEKENFONÖSER Ook voor 6 - 8 personen taxi-busjes SaWeCo 1 VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN - FINANCIERINGEN. Ook voor Uw autoverzekeringen met de meest uitgebreide polis en tot 50 7. no - claim. Mocht er behoefte bestaan Uw auto niet bij Interpolis te verzekeren maar bij Neerlandia of Nationale Nederlanden e.d. dan zijn wij gaarne bereid dit te realiseren en nader toe te lichten. U vraagt wij starten. Vertegenwoordigers Chr v.d.Pas Ö4709-2538 J Mooren 04789-1249 Centraal assurantiekantoor. Dep. Petersstraat 30 Oirlo. tel. 04787-641. C A. V B. A. Voor al Uw verzekeringen: INTERPOLIS XI Ax&BEUKEN Venray 5 1 A

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 16