KLEUTER-EN LAGERE SCHOOL A.5. VRIjDAG 23 JANUARI van 17.30 -19.00 uur (half zes - zeven uu LEIN TOT GROOT VAN HARTE uJELKOH L.L.T.8. OIRLO Op donderdag, 29 januari as'wordt er in Kringverband een bijeenkomst georganiseerd, waarop Dhr. de Bekker van het Landbouwschap een inleiding zal houden over de Wet Agrarisch Grondverkeereerder genoemd Wet Vervreemding Landbouwgronden Deze avond is voor leden van de L.L.T.B., L.V.B., A.J.W. en K.P.J. en wordt gehouden in zaal Rongen te Oirlo. Aanvang 20.00 uur. voor 8ZOLOGISCHE-SCHOOL L.E.A.0. L.H.N.O Z.N.N.Q. op vrijden. 30 januari 1981 van 18 - 21.00 uur lii E L K, 0 PI U E L K 0 r. PEN HUIS iop zaterdag 31 januari 1981 van 10 - 13.00 uur SCHOLENGEMEENSCHAP "MARIANUM" Mgr. No.lensstraat 9, dependance Eikenlaan 16, N R A Y t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 15