1 v a nk i s 1 n ~"E ot" groot vrijdag van 17#30 - 19.00 uur (half zes tot zeven) OP DE KLEUTER-EN LAGERE SCHOOL Jrg. „4.2» Nr. VAN HARTE yELKOlf Redakïie-aöres: Haaiakker 32, Te5. 680 Kepie binnen vóór dinsdag 13.00 uur ian 22 jan# 1 Datum „.ÖJ VOOR ALLE GIRLLNAREN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1