BEOAARDENVERENIGING OIRLO Dinsdag namiddag 8 januari "houden- wij de algemene jaarvergadering. Omdat op dinsdagnamiddag onze wekelijkse bijeenkeast bij f'larjacq wordt gehouden, beginnen wij die middag als anders om 2 uur. Tot ongeveer 4 Uur is het dsn kaarten, bil jarten of een ander spel. Daarna wordt met de vergadering begonnen, die zal duren tot ongeveer 5 uur. Tegen deze tijd staat de koffie tafel gereed, waar de aanwezigen aan deel zullen nemen. Het bestuur hoopt, dat alle bejaarden diG namiddag zullen komen, aangezien punt 4 van de agenda aangeeft de bestuursverkiezing. Wij hopen dat 3 nieuwe bestuursleden gekozen worden. "Kandidaten voor deze functie kunnen vanaf heden zich bij het' bestuur opgeven of opgegeven worden. L.Ducsten voorzitter G.Custers secretaris Flevr. ven ui jok Aftredend zijn Deze drie bestuursleden stellen zich niet meer herkiesbaar. ui ij hopen op een grote opkomst der leden. Ook personen die nog geen lid zijn kunnen zii zich die middag opgeven als lid* 'dij denken ook aan mensen van 60 - 65 jaar. Nogmaals*bejaarden..houdt dinsdagnamiddag 8 januari vrij voor Uw vergadering. Het bestuur 'm J1D WENSEN ALLEN 0_2J!JLp_ÏLiJjLI-g===a==l=I=J-fi LOONBEDRIJF P. KEYSERS DEP. PETERSSTRAAT OIRLO x- PRETTIGE. FEESTDAGEN EN EEN - r k"-7 r •r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 8