Bestuur, directie en leden. v.d. fanfare betuigen langs deze weg hun erkentelijkheid v/oor de overweldigende belang stelling van talloze Oirlonaren en afgevaardigden van alle Üirlose verenigingen en genodigden op de j.»l. zaterdag ge houden receptie bij gelegenheid van de promotie van onze fanfare naar de superieure afdeling» Hieruit blijkt weer, dat geheel Oirlo met onze fanfare meeleeft, hetgeen door de diverse sprekers ook nog eens werd benadrukt Ook de giften, welke wij bij deze receptie mochten ont vangen was geweldig te noemen, waarvoor onze dank» Onze vereniging deed vaak een b eroep op de Oirlose ge meenschap, inzake de financien en werd steeds in hun ver wachtingen beloond, ook bij het Onif ormenf onds Vermeld zij, dat de uniformen bij de Fa. Pisa te Eindhoven zijn besteld en na ra, 4 maanden gereed zullen zijn, waarop nader- wordt teruggekomen» Als blijk van waardering zal zo spoedig mogelijk een zon dagochtendconcert aan de Oirlose gemeenschap worden aangebod zo mogelijk nog deze winter. Tenslotte wensen bestuur, directeur en leden van fanfare en drumband aan alle Oirlonaren en in het bijzonder aan onze donateurs een zalig en gezegend nieuwjaar en de beste wensen voor het jaar 19B0. Het bestuur DANKBETUIGING DAAR HET ONMOGELIJK 15 ALLEN PERSOONLIJK TE BEDANKEN DIE ONS EEN STEUN ZIJN GEWEEST BIJ HET GROTE VERLIES VAN IEMAND DIE ONS ZO DIERBAAR WAS. MEVR. HELLEGERS-VAN SOEST EN CHRIST HOOFDSTRAAT 17 OIRLO FANFAR|-=^üNS=GENOEGEN" r-. ZEER_GESLAAGDE_RECEPTIE •-l

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 7