OP ZAüTERDAG 5 OANUARIE HAL0E UEJ WER OZZE GELDERSE RITLERKING UaW GELDERSE EN BUUTE OELDERSE ARTIESTE* hANVANG- .s 2Ü.C0 uur entree :r eso ENTREEKAARTE ZIEN' ÏEN DÉ VURUÉRKOtP 'bÊJ s H» HEBING— v -Gi T T-'-. --- RA80-BANK TH. jACüöS - KOEPAS TOT ZIENS IEN DE .HÜKKESTAL. UT IS WEr 2#ver Uihhii BGiYïE AGVUND> - EN G RANQIEGQS PRGGRAl'iftA SïDT ÖLLIE Tl 'uACHTE RIT ALLE RITtiiERKERS ENTREE3- VRIJ. UT BESTUUR - hfK I *.i J A. i i s i - :V- JH1-- si ':H.. -» i 'y v' i r - w» - i i i J i j t i 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4