7 OELDERSE GROEP A A N V A N G 20,00 UUR OUDEOAAR - NIEUWJAAR C_H_A_M_P_I_G_N_0_N_S M MADOU VENRAYSEUEG 140 CASTENRAY TEL. <629 BESTELLEN IS MOGELIJK TOT EN MET ZONDAG Allen een voorspoedig 1980 3 GEZELLIG PP 1 JANUARI MET MEDEWERKING VAN DE i - ;v i j i I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3