Latera. 19.0E «ucz.ri.i.is Jcan Hellegers Woensd. 8.00, H.Nis tot- zekere intentie (C) Dcnderd. 19..00 H^.Uur en Eucharistie St. Henricus Heidens. Vrijdag EERuTE VRIJDAG V.D. NAA.ND"- TOEGEWIJD AAN 19.00 Gez. H.Nis St. Baeten-Jeurissen en St. Leonard Heidens Zaterd. 19.00 Gez.H.Nis maandd. Alfons Kurvers, Jean Helle g e r s (buren); St.. Gertrudis, Heidens-van Vechel Zaterd. 19.00 L.Nelissen 'Zondag 8.30' J .Peete.rs •- 10.00 G.Schoeber Zaterd. 19.00 "Gebr. Naas'"p.Nellen Zondag 6.30 .-T.Janssen -E .Nellen 10.00 P.Versteegen -S.Geurts -Gebr. Steeghs Naand. 19.00 TDijkmans-E.Geurts-RZanders-P.Willemssen Dinsd. 10.00 NWillemssen-F-. Verhei j.den-FrZanders-WZanders Woensd. 8.00 H.Naas -R'.Nabben1 Donderd.19.00 P.Versteegen -Gebr. Steeghs Vrijdag 19.00 G.Willerftssen -H.Custers Zondag 6.30 H.Nis vügt ac parochie en alfons kurv/en. 1u.Qu Hoogmis bt. Jos Vg.rotopj.-cn; i-intoinet-o Smits en voer Antonio Verstappen. Naa/ridag 1 9GÜ. büDE3MAHbAV0i\j£j' j-: -Plechtige H.-Nis uit dapk- T>' CEpaarheidvec-r ^hiet---pf gelopen \jaar tevens !voor tl' Ver 1 e d je h oudörs-:i(BJean 'Hellegers (büren) en tct .rakere intentie (L)------- Dinsdag NIEUWJAARSDAG u\ /,i - ..a 8*30 geen H.lflis - tfu ÏA i uifedh11 ge ze|eni 'pver- de parochie in het iaar 1980 af te spieken5 'tevens' voor •- /.VERERING* H. .HAfiT- VAN Jtztóv- 3 COLLECTANTEN -y Naand. 19.00 J.Peeters Dinsd. '.10.00 Fr.' Verstappen' v - - - DIENSTEN NISDIENAARS - KülvisL'iu.lüTLi\i ÜlfvLU I X *i t - i - -- Alfons Kurvers. :#v l - f 1 n i t i 1 - I V - - - 4 ..n a

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2