0 c= HET BESTUUR VAN DE 0IRLÜ5E 5 POR TVERlNIGING GEEFT OOK DITMAaL ALLE OIRLONAREN DE GELEGENHEID HET NIEUWE0A^R MET EEN SPONTANE HANDuRUK TE STARTEN. TIDDENS DE INSTUIF, WELKE DUuRT VAN H.hLF NEGEN TOT TIEN UUR, zULLEN ENKELE SPELERS-WORDEN GEHULDIGD EN UITER A aRD ZAL DE DIS-Ö AARDER IN GS TROFEE 1979 WORDEN UITGEREIKT.- V' GELET OP DE PRIMA VERLOi-EN INSTUIF REKENEN WID OOK NU OP VELER AhNUEzIGHEID OP DONDERA.G3A.NUA^vl, ,B10 MARDAC a NAMENS SV -DIS (voet- en .korfbal) ORGÏ COMITÉ- HAchten WSuinkVls MET ZIJN ALLEN DE DAREN '80 IN.-.,-. DE REDAKTIE VAN TT KRANTJE WENST ALLEN EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 1980 TOE. Jrg. 11 Nr. KiSteeghs Redaktie-adres: Haalakker §2, Tel. §80 Kopie binnen vóór dinsdag J 8.00 uur Datum vrij dag -20 dec. 197S- •- - •5 m f - i l. i - ■f -• - X v - J. t X t wJ li: L. I J I U.' .a - S i •»-#-» i T i y t -f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1