->v In yerband met de. Nieuwjaarsinstuif begint het trainen op donderdag 3 januari om 7 uur. r - H - - Nieuw.iaar.sinstuif - Donderdag 3 januari bijMarjacq van half negen DIS 1 - Roka 2 2-D Om half tien begon -de-JwedstijdWe hadden yeel kansen,, ipaar ze werden niet benut. Opeens doelde Colette en hij zat erin. 1-0 yoor DIS".1 We Wisselden en' Colettfe ruilde •.tne.fc. Henhij. Henhij scoorde, maar- hefe doelpunt ut d afgekeurde DIS scoorde nog een keer s 2-0. Er waten veel kansen, maar we konden ze niet' in doelpuntelnL omzetten. haar We hebben gewonnen Hiep hoy .1 Hennij en Petra Programma zaterd. 29 dec, in Horst s- v 9.00 - 9.30 uur Odos 1 - DIS 1 (pup) yertrek 8.© 15 uur •10.3D - U.Oöuur Wittenh,»-.1.?iD.X.S /2(,-pup) ^vertrek- 9.45 uur Programma zaterd. 29 dec., in Grubbenyo-rst -Alle wedstrijden werden,., afgelast. Training tot: :.h a iff. ;.t i.e n t PRETTIGE JAARWISSELINü' uo .1.Wadstr. seer* H». Ach ten SW_DVl±S±_r_AFDJL_KORrBAL 15.00 - "15.30 uur Grub'ben D' - DIS B v/ertrek T4.0Ü uur L*. 1 Junioren en pupillqn-.-. .;veel succes i Teyens ue'nsen ue iedereen een gslukkig 1980 'yr. i l - - DAMESKOOR Zaterd. 29 dec. jm 19.00 de H.Mis 2inge:n. 'v Maand'. 7* 'jënom. 20.00 -uur repetitie. TAXI -glaasje oplaat ..je rijden DEN BEUKEN VENRAY. jEEN VERTROUWD ADRES 't 1 'i »Tl1,' j .M M I t. 1 f f* A s I v.. i .t.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 12