<T In krotten, sloppen, hutten weggestopt en op elkaar gepropt leven in Latijns Amerika miljoenen zonder eigen stukje stad wonen als geen mens zou willen. Een eigen woonplaats willen zij en water, licht en zoveel meer. Soiidaridad steunt hun strijd hun organisatie. Den Haag giro 180.4444 ii irii n i i i d iiiw> (■■■■in—■nm iiii in -i iiiiiii in muiii 'ui mm werk gerechtigheid voor iedereen SÜiJDAHIÜAIlNF7 11

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 9