VOuR DE KJMENwE KERSTDAGEN s xx mooie kerststerren xx hyacinten xx kèrststukken in alle xx KERSTARTIKELEN rood en uit soorten en prijzen xx IEDERE DmG REBBEN LuE KAMERPLANTEN EN VERSE SNIJBLOEMEN VAN EIGEN TUIN. GROTE 50 OOK VERZORGEN DIJ HET UERK VOOR BRUILOFTEN EN ANDERE FEESTEN; ALSMEDE BEGRAFENISSEN MElRLOSl'jEG 14 OI'RLO tel, 360 MEDEDELING VOOR DE VETERANEN A.s. maandagavond om 9 uur wordt de jaarvergadering van de veteranen gehouden. U wordt allen bij Marjacq ver wacht. Tot ziens, het bestuur DAMESKOOR Zaterdag 15 dec. om 19,00 uur de H.Mis zingen. Maandag 17 dec. om 20.00 uur repetitie in de kerk 'AA C C-L /O Li l. Q A V J- y - "t c.CL i dit weekend BOS CHRYSANTEN V/ÜOR Het bestuur I 3 f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 6