L^VdLB^=-=KERSTSTaK3ES=MAKEN== o.l.v. Dhr. Wijnen xx dinsdag 18 dec., om 20.00 uur. xx woensdag19 dvec. om 20.00 uur xx plaats Neer. Colbers, Blakterweg 4a Alle leden zijn op een van de avonden' hartelijk welkom. We hopen dat U zich een beetje verdeeld, 'zodat we beide avonden' prettig kunnen werken. Geef de leden van de gymclub een beetje voorrang op de dinsdagavond. xx kosten geen Wel verwacht het bestuur dat ieder lid zelf zorgt voor s. vaasje-bakje of iets dergelijks; een mesje en eventueel een klei-n tongetje. (doe hier even een merkje op met behulp van een pleister) Ook een -kandelaar-, fles e.d. kan dienen om er een stukje op te maken. v xx verder alle materiaal uit de tuin s dennetakken conifeertakken hulst met of zonder bes cotoneastertakken heide berk hazelaar xx Zoekt U zelf en treng voldoende mee, zodat het niet erg is, als U wat weg moet doen. En anders mag misschien Uw buur vrouw er iets van gebruiken. xx Verder kaarsen; rood lint of als U liever met een andere kleur werkt dan naar ieders smaak. xx Het bestuur zorgt voor koffie binddraad touw en eventueel mos. Werkt U liever met oase, dan kunt U hier zelf voor zorgen. Dhr. Wijnen geeft een korte uitleg en daarna kan ieder tge- .ginnen te werken. - Hierbij brijgt U dan goede begeleiding van Dhr. Wijnen. Wij hopen dat het prettige en leerzame avonden zullen zijn. V - - V i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4