O Jrg. ...!!...Nr..4 Datum don.d3.'dec'79 v A.S. ZATERDAG 15 DECEMBER ui KOT OUD PAPIER BIJ. U OPGEHAALD. WILT U HET GOED GEbUNDELD KLAARZETTEN. VANAG B UUR '5 MORGENS KOMEN WE BIJ U LANGS. OUDERCQMi ilSSIE o: WELPEN Vanavond hebben we van half zeven» tot acht u,u.r horde. Kom allemaal, want we oefenen de laatste keer voor de installatie. voor de stillen cm een kerststukje, te maken, kaars, takjes en wat versiering. Tot vanavond. - Zorg ook allemaal o.a. boterkuipje, P.S. Volgende week dpnderdag ^20 december heb ben we onze kerstavond samen met de ouders. Aanvang half zeven, üp het programma staat een kersttocht emd-e installatie van de nieuwe welpen. Hierover volgt volgende week nog nade.re informatie Wilt U a.u.b. vanavond uw zoon wel. even doovr laten geven of met .beide, ouders o.f_ £én v.d. ouders komt. Dan kunnen wij met het aantal rekening houden.. voorbaat dank, de leidsters Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binpen vóór dinsdags 18.00 uur N. i »r -• 9 3 - - r - i i .9 .1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1