Nuona, dec. 1979 Beste vrienden van Oirlo en omstreken, Evenals andere jaren kom ik even om de hoek kijken al is het dan ook maar op papier. •--- Op het einde van ieder jaar moet men altijd even terugzien over het jaar dat weer voorbij is. Bij deze dan nog hartelijk dank voor alle giften,* goede werken en steun aan Afrika. In het bijzonder de leden v.d. FlissienaaikransDank voor het geduld, de vrije tijd en alles wat maar te pas kwam om mij weer zo'n groot bedrag over te maken. Ik zie en merk wel, dat in Oirlo nog een grote missieaktie leeft. Hartelijk dank voor je inzet in het afgelopen jaar. O.L.Heer zal je lonen Tevens wil ik heel veel goede wensen uitspreken voor de nieuwe start in 1980. Hoge het mooie werk begonnen zich verder doorzet ten en aLtijd blijven als prettige herinneringen waaneer men steun geeft aan het arme volk in Afrika. Dankbaar nemen we af scheid van het afgelopen jaar. We blijven niet staan bij wat het was. We gaan en leven verder naar 1980, dat nieuw voor ons ligt. Daarvoor vragen ie Gods hulp. We bieden elkaar onze steun, om het zo tot eencpzegend jaar te laten worden. Zalig Nieuwjaar - we wensen je een nieuw begin- een kans voor allen. Zalig Nieuwjaar - dat we 1980 aandurven en erin geloven- dat ons de moed niet zal ontbreken- maar de werkelijk heid durven erkennen. Dat we allen aan de toekomst werken? ieder op zijn eigen manier. Dat we in 1980 vooral blije mensen mogen zijn. -- -• - In Afrika gaat het me nog steeds goed. Gedenkep we elkaar in het gebedeens zullen we elkaar ontmoeten over enkele jaren als de tijd het toelaat. Zalig Kerstfeest - Zalig Nieuwjaar - jullie .allen gegroet door 7 Zuster Ja cinta Classens P.O. BOX 14 Chiromo n BRIEF VAN ZUSTER 3ACINTA CL.ASSE.lM5 - Af rica-Flalawi -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 13