BEJAARDENGYNNASTIEK A.s. donderdag 13 dec. om half twee ritmische gymnas tiek. Om half drie bejaardengymnastiek Op 18 december heeft de ritmische groep een uitwisse ling met Wanssum te Wanssum en iiel om 9.30 uur !s morgens. 'O f* BESTELLING DEP. PETERSSTR. TEL. 565 INGEZONDEN BRIEF De redaktie ontving deze week de volgende brief bestemd voor publicatie Oirlo, 10-12-79 Dankbetuiging Willem Teil, Bedankt het bestuur van Willem Teil en cè Tuinbouwvereniging "Oirlo" als belanghebbenden en verantwoordelijke herenigingen vcor de slechte verkeers en parkeersituatie tijdens het schuttersweekend 10 en 11 nov. Een excuus hiervoor was wel «p z'n plaats geweest. Dit mogen cë mensen ook weten. 3.Janssen Dep. Petersstr. 34 A van den beuken venray van den beuken venray van den beuken venray HET VERTROUWDE ADRES BLAUWSPAR KERSTBOOM L. EWALS OP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 11