E= CTT3 Jrg. ..10;.. Nr. .4:6... Do jaarlijkse donatoursaktic van onzevc-reniging voor zowel* vp-ot- "cn k«rfbal, 'zal' worden 'gchoüdön in de weck Bij vc«rbaat dank vo«r uw medewerking. Bestuur' S\J 'DIS. van 5, nPA/cmbory j~.- - Wij hopen dat uok dit jaar etc 'gofPotstc vereniging van ns d*rp weer een gcslaag4 bo-rocp Qp U a&len kan dp-en. Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnerv vóóc dinsdag 18.00 uur Datum 1 nbvofnbor* 1979.- r.i i c .1» - i f W S «I VOETBAL r w w

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1