uitbourt naar hou zich herstellende Geystcron0 DIS 3'krijgt het evoneens niet gemakkelijk in uJoll, alwaar boide ploógen de puntjes ggêd kunnon gebruiken. DIS 4 gaat het stugge Leunen bekampen en zal alle zeilen moeten bijzetton om aldaar niet in mooilijkhoden te geraken. DIS 5 kan misschien verrassen in Blittorsuyck. Laten uo het op och puntje houden.... afkeuringen bij slecht uecr kunt u.informeren over al of niet doorgaan bij uu leider, uedstrijdsecr. of bord MAR3AQ H.Achten, uedstrijdsecr SPORTVERENIGING D.ISS» -(.VOETBAL -EN KORFBAL) s Na do laatste algemene jaarvergadering is het bestuur als volgt geformoord Voorzittor s v.d.Ga-.don Secretaris 0. Stoeghs Penningmeester L. Philipscn korf balzaken. Commissaris P. Sassen (materialen) Commissaris s L. v. Soest (leider korfbal) Commissaris s K. Stoeghs (aktics en veteranen) Commissaris R. Stoeghs (leider jeugd) Commissaris s U. Suinkcls (aktios) Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris cn penningmooster. Met hulp van leiders, resp. loidstor»*uiumon ee da— golijkso zakon als volgt behartigd OcugdWcofibal door R.Stoeghs en secretariaat Fr. do Mulder Korfbal door L. van Soest, H. Achton en secre- tariaat Els Spoe. UJcdstrijdsecr. H. Achton tevens vice-voorzitter cn

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 6