KERKDIENSTEN OP MISSIEZONDAG i Zaterdag 18.45 19.00 Zondag Maandag Dinsdag s Rozenkransgebed Goz.H.Mis. Leonard Geurts, Wilholmina Spreeüuenbcr.gOohanna. Dricsson-Duykers en voor UJim Stec-ghs (Dameskoor) H.Mis overleden missionarissen Hoogmisovcrloden familie Custcrs-Kcursten, overleden familie Potcrs-Sommans en Maria Pctronclla Oansson-Dricssen. Onder de H.Missen van zaterdag en zondag preek bn dol- lekte Pater Peters. 8.30 10.00 Woensdag Donderdag Vri jdag Zaterdag 8.00 8.00 19.00 6.00 8.00 19.00 18.45 19.00 H.Mis Petrus Antonius Frcriks H.Mis overleden ouders (B) en tor ore van O.L.Vrouuj (Cl) Marialof en Rozenkrans H.Mis tot bijzondere intentie H.Mis overleden priesters (M) Boeteviering als voorbereiding op het feest van Allerheiligen. H.Eucharistie Maria-Pctronclla Oansson-Dries- sen Rozenkransgebed Ge'z.H .Mis 'ST. Maria Gertruda v.d. Sterren (kinderkoor) 3an Takken en Petronella v. Dommelen dochter Rick.' Poter van Rhce on overleden familie Claesscns' Nelisscn COLLECTANTEN Zaterdag Zindag 19.00 8.30 10.00 L.Nelisscn 3.Poctcrs G.Schouber MISDIENAARS Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag 19.00 8.30 10.00 8.00 8.00 19.00 Woensdag 8.00 Donderdag 8.00 Vrijdag 19.0(3 P.Nellen - P.Willemsson - S.Geurts T.3anssen - E.Nolion 3.Maas - E.Geurts - P.Vorstoegen - M.Stceghs F.v.d.Hoij'doh - ld.Zanders H.Ousters - R.Nabbcn R.Zanders- - H.Maas M.Engels - M.Willemsscn Fr.Zanders - Sj.Stecghs G.Willomssun - T.Dijkman

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2