H A N D B O O GSCHUTTERI3 W I L L E m TELL DATA 18 oktrbcr Trofpunt Ticnray winterkompetitio thuis. Aanvang 2Ü.0G uur. 21 oktober Maandpunton 30 oktobor s trefpunt Ticnray winterkornpetitie uit. Aanvang -20,00 uur Vertrek 19,40 uur 4 november Maandpuntcn 15 November Nimrod Arcen thuis vriondschappelijk Aanvang 20.00 uur. MEDEDELING INHOUDENDE NIEUWE SCHIETPAS In verband met do nicuuio schietpas voor 1980, moeten alle leden voor 23 oktober a.s. een pasfoto en een briefje met de volgende gegevens inlcvcron naam on voorletters adres woonplaats geboortedatum Dit alles inloveren oij s Jm Peetcrs, Mcerlosewog

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 16