Demonstratie Hartige hapjos 23 oktobor a.s. Do leden die zich voor dodo laatste domonstraticmiddag hobbcn rpgcgovon, worden verzocht good op tijd*aanwozig to zijn in "Restaurant Vlakwater" Ulo boginncn om procios 14.CO uur. Torugkemst om 16.3C uur. Icdcrcon zergt voer cigon vorvccr. Kestun 5.00 por pcrscon. koffie inbegropon. Oo goplando Kaas- Uijnavend ep 31 ektubor a.s. in Flaas- bre'o kan doer cmstandighodon niot doorgaan. Het bestuur zoekt oen andero cxcursio mogelijkheid. Verder dcon wo mcoito deze avond od con ^ndoro datum to deen plaatsvindon. Oo leden worden zo spoodig mogelijk via 't Krbntjo na- dor gclnf ormoerdj. LVB

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 14