Vrijdag 19 oktober om 14.00 uur dc H.Mis zingen voor het Zilveron Bruidspaar Peters - Gommans. Zaterdag 21 oktober om 19.00 uur do H.Mis zingen. BEOAARDEN G..Y M N A .S T I E K Deze week is er vanwege dc herfstvakantie van de scholen geen bcjaardengymnastick en geon ritmische gymnastiok. 22 t«t 27 OKTOBER- Z I 3 'HOREN 'ERBI3 Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datum ...IQ...okt.Qb.cn...1.9.79... DA MES.KOOR OIRLO KOLLEKTE VOOR ONZE GEESTELIJK GEHANDICAPTE MEDEMENSEN t t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1