RI3VEREN1GING "SPQRT MA ARREID" -Onzo. pony-ruiters zijn afgelopen zondag naar con kring wedstrijd in Mecrln gcuGcsto De uitslag hiervan is j PRES-SUUR Onno v« Eyk met FreddyP geslaagd vo-cr do drcssuur-start- u i kaarto In Ring 7 Eed Peters - Sueki 0ato D-M tweede orijs In Ring 8 Lian Linskenu-Sedan Cate D-L1 zesde prijs In Ring 11 Dorine Peters - Lady CatG D-L1 vijfde prijs ïn Ring 18 Jose Vermazeren - Flipper Cat C-L1 vijfde pro SPRINGEN Derine Peters met Lady, gesraagd voor de spring-start kaart. In de cat, D.^licht- MartinLconen - Dria tweode-prijsc Aanstaande zondag gaan de paarden naar Moerlo, naar een kringwedstriji - Dinsdag 16 oktober a-s* organiseren we een uitrit, voer alle ruiters en amazones, üJie er moo wil gaan- eek de gre- •tö.ruiters, graag om 9.3D uur bijoon komen bij Th.Loonon0 Voor hot eton wordt gezorgde Het Bostuur. UI E 1. P E N Vanavond hebben we van half zeven tot acht uur horde0 Donkt ook iodoreon eraan om het nieuw nestdriohcekje uf gidsonbandjo op do T-shirt te makon????? Tgt vanavond, - De leidsters. SPURRIEMÜKKE EN S.PURRIEMÖKKINNE Al enige ^maanden zijn wij bezig hot...nicuwo carnavalssei zoen voor te bereiden. Ook bij ons leeft do gedachte nieuwe uniformon aan te schaffen. De laatste jaren is hiervoor driftig gespaard en zo door-* - 9 9 v' i W K V' 0 9 I «^4 I zm'Cm a 49 f il' i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 7