IN OIRDO GINGEN IN THEORIE EN PRAKTIJK BIJNA 200 KINDEREN 2 WEKEN DE" BOER OP'EN DE NATUUR INc - In verband mot het to laat verschijnen van do "horfst- rapperton"- voor de .oorsto klas werden dozo pas up 2_ - navomber<;a*s» moegogovon. - -• - :i Werkavond Poutcrspoclzaal Maandagavond 15 oktober om 20.00 uur hebben wc enzo werk-?- avond gepland zoals cp de ouderavond vermeld is» e We uillen dc wanden in de fietsruimtc wat gozolliger maken, door z door "ze te vervon. Iodcroon die zich opgogevon hoeft, om mee te helpen, ver wachten we .maandagavond in hot gomoonschapshuis. Graag verf borstel moebrongon» 'v.*; Diogonen die zich nog niet opgégoven^hobben, zijn natuur lijk ook wolkom» 1 rs Dinsdag 23 oktober, vcrwachton we de peuters weer op do speelzaal» Dc Leidsters. SNIJBLOEMEN KAMERPLANTEN 1 WINTERHARDE VIOOLTJES 5 'v -•-•••. VERSCHILLENDE SOORTEN Volgende week is het horfstvakantic?ir: !w HE! J. PEETERS, M E E R L 0 S W E G 14 0 I R L 0 tel. 360 .v - - t»? 1 - '1 *m - "1 <V«- "^V 'Ma i 'e i 4 i I f j a ft IE KDQP 0 A 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 5