KERKDIENSTEN Zaterdag 18.45 *)t:L 19.00 Zondag 8.30 10.00 Maandag Dinsdag Woensdag 8.00 8.00 19.00 -.8.00 Dondordag 8.00 Vrijdag 8.00 14.00 Zaterdag 18.45 19.00 COLLECTANTEN Zatordag Zondag 19.00 8.30 10.00 Rozenkransgebed Osch. Overleden oudors Muijzors-v.d.Storron on uit dankbaarhoid (E). H.Mis tot zekoro intentio Hoogmis SJ. Henrica v.d. Von - Hagons Overlodon familie Heldons - Snellon en Maria Potronclla Janssen - Driesen* H.Mis tot zekere intentio (s) H.Mis tot zekere intentie (b) Marialof en Rozonkrans. H.Mis tot intentie familie lüillomsscn-Ophoij en lüilholmina Michels - van Osch H.Mis tot zokoro intentio (C) en voer Maria Petronoila Jansson - Driesen H.Mis overleden vader Jaardicnst PI.Hoogmis uit dankbaarheid 25-jarig Huwe lijksfeest Peters.:- Gourhans. Rozenkransgebed Goz.H.Mis ST.Leonard Gourts on lüilhelmina SprocuwenbergJchanna Dricsscn-Duijckors lüim Stecghs. LoNelissen JPoeters Fr.Verstappen MISDIENAARS Zaterdag 19.00 Zondag 8.30 10.00 Maandag 8.00 Dinsdag 8.00 19.00 lüoonsdag 8.00 Donderdag 8.00 Vrijdag 8.00 14*00 Goz.H.Mis ST. lüillom Michols en lüilhelmina P.Nollen - S.Gourts - J.Maas T.Janssen - E.Nellen P.Verstoogon - E.Gcurts - M.Stecghs P.lüillomsscn F.v.d.Hoijdon - G.lüillemssen H.Custors - T.Dijkman P.Vorsteogon - H.Maas M.Engols - lüijZandors Fr.Zandors - M.lüillomsson R.Nabben - P.lüillemssen H.Maas - T.Dijkman

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2