Eerste zestal 4 plaats 1334 punten - P. vdWen Hoogste schutter 239 punten U Concours Horst zestal 1 e 2 UI. 3. H. P. Gommans Wissers Wissers Drabteis derde vi jf d heegs rozen negen zeven Goh. Gommans zes A. Cox een plaats c plaats te jeugd prijs prijs prijs prijs prijs 1340 punten 1145 punten '220 Do jeugd en aspiranten schoten op 7 oktober een selcctieuedstrijd voor distrikt 11. ld* Gommans - 214 3« Woermans 150 -• -Go Suinkels -110 Ui* Gommans plaatste zich in de Selectie voor de jeugd G. Suinkels deed hetzelfde bij de aspiranten. DATA j 18 oktober :4Trcfpunt Tionray. Winterkompetitie thuis. Aanvang 20.00 uur. 21 ektobcr fflaandpuntqn* De geseleotccrdo schutters schieten op 28 oktober hun ued- strijd voor hot team van distrikt 11. OTAANDPUNTEN 7 OKTOBER G.Wissers 237 Th.Achten 231 G.Pcetors 212 L.Goosten 182 ACox 155 Ui I L L E Fl TE L L UITSLAGEN •- EHS Wenlc Kiotsko'toernooi 3C oktober Trefpunt Tienray. UJinterkompctitio uit. - Aanvang-20iÖ0 uur vertrek 19.40 uur. 0 - - - - •V - zestal

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 21