Trainon Aanstaande dond-e'r-dag (vanavond) acht uur kunnon do ovorigo scnigren toch»trainontegelijk mot hot A-toam. Aanyang kwart voor zevon. Oefenwedstrijd s Contributio .-••• w' Categorische indeling mot bodragon, alsmede wijzo van inning zijn gcpublicoord bij Marjac. - Programma - - 1 naar UJittom. - Vertrok om acht uur precies bij do.kerk. - U wordt vriendelijk verzocht ofn de koston, 11 .00.,por per- soon vó£r 17 oktober te voldoen bij Houwen, Past. Gerardsstr. 8, Oirlc. IEDERE DONDERDAG VISDAG Donderdag. (vanavond) acht uur" DIS 1 Fioldorslo; Ws Voor do opstollind zie. flarjgq. Zondag is alios vrij. - Op 21 oktober wordt do "strijd" hcr.vat met uitwedstrijden tegen respectievelijk Mcerlo. 2, Gey.storon 2, EldC 4, Lou- nori 7 on BVV 4. Do aanvang van allo wodstrijdon is ELF UUR. BE DE VAART NAAR WITTEN Op woensdag 17'oktober vindt do jaarlijkse bedevaart plaats V. 's -• 1 v. - r v, - i - a i. r tV - l J. 0 v j i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 19