DIS 1 - Rqsia 2 3-'i (rust 0 - .1 0-1; 1-1 BoNolisson: 2-1v on 3-1 Rodolijko beginfase, daarna matig spol, bohoudons onkclo oplcvingon. Iets te weinig agressie zociat togenstandcr zolden undor druk kwam. Pas bij jagon en direkt spol werd DIS govaar- lijk, hotgeon in do slctfaso tct uiting kwam, DIS 2 - Hersolo 2 1-2 (rust 0-2) 0-1: dn 0-2; UJ.Kustors 1-20 Ogenschijnlijk kreeg DIS moor kanson, dcch in sportieve wodstrijd was Horsclo iets golukkigor0 Do doolpunton blij von nog stoeds tellen. DIS 3 '\M' Leü'non 6 4-3 (rust 3-2) t 0-1 5 P.Stocgh's 1—15 ThcPhilipson 2-1; 2-2-;- ThcPhilipson 3-2; 3-3; L0Sassen 4-3 o Voor rust spocldo DIS vlot, doch bcido toams misten spol- vorband in twoodo holft, Oirlo had iots moor. klasso in hui on won niptG DIS 4 - RKDEV 3 8-2 (rust 2-0) A.Poters 1-0; H0Stecghs 2-0 en 3-0; 3-1; 3-2; P.Holdons 5-2; A.Pctors 6-2; P0Holdons 7-2, HoSteoghs 8-2, Het af on too vlotte en gcraffinoordc combinaties kwam •Oirlo slechts, dirokt na rust oven in problemen, Bij iots to vool voortvarendheidc Daarna good horstcld? - gis 5 - Vonray 10 2-4 De DIS-goals worden gemaakt door H,Drabbols en Bdlaas in oen in de tweede holft vool toonsportiove en gomono wedstrijd van Vonray. Toch schitterden onkclc spelers, ochtor door afwozig- hoid. Afmoldingon IEDERE SPELER WORDT VERZOCHT ZICH TIJDIG (UITERLIJK DONf- DERDAG 6 UUR) AF TE HELDEN BIJ LEIDER OF UEDSTRIJDSECR Uitzonderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk doch onigc modeworking wordt, wol vorwacht. V GrVGlg uUCLJc... lil0Claasson. r A v 4 1 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 18